امروز چهارشنبه دوم مهر ماهسال یک هزار و سیصدو نود و نه 1399/7/2

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامیآخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
اخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به صورت زیر میباشد. مرحله دوم انتخاب واحد نيمسال جديد مهر99، ویژه دانشجویانی که در مرحله اول موفق به انتخاب واحد نشدند برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيم سال جديد مهر 99: ورودي هاي 96 و ماقبل: شنبه 29 شهريور از 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد ورودي هاي 97 و 98: یکشنبه 30 شهريور از ساعت 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد 

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب ...


 

كسب مقام پژوهشگران برتر واحد جيرفت

 

رديف

نام پژوهشگر

سال

رتبه

1

آقاي مهندس مجيد رجبيان

81

پژوهشگر برتر منطقه

2

آقاي دكتر مهدي ممتحن

86

پژوهشگر برتر منطقه

3

آقاي دكتر سيد محمد علي وكيلي

87

رتبه سوم در منطقه

4

آقاي دكتر مهدي ممتحن

88

پژوهشگر برتر منطقه

5

آقاي دكتر محمد حسن شيرزادي

88

پژوهشگر برتر منطقه

 

 

اعضاء هيات علمي كه در كنفرانس هاي خارجي شركت نموده اند

 

رديف

نام و نام خانوادگي

گروه

متولي برگزاري

عنوان مقاله

1

آقاي محمد شريعتي

زبان و ادبيات انگليسي

يونان

 نكته اي در مورد كيفيت ترجمه انگليسي گلستان سعدي توسط رهاتسك

2

آقاي دكتر محمد حسن شيرزادي

كشاورزي

كره جنوبي

Effects of sowing date on grain development trends in maize hybrids in Jiroft environment

3

آقاي كيان پيشكار

زبان و ادبيات انگليسي

چين

مطالعه ساختار شكنانه اشعار ايي ايي كمنگيز مشكلات تدريس آنها بر دانشجويان غير انگليسي

 

بازگشت