امروز چهارشنبه دوم مهر ماهسال یک هزار و سیصدو نود و نه 1399/7/2

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامیآخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
اخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به صورت زیر میباشد. مرحله دوم انتخاب واحد نيمسال جديد مهر99، ویژه دانشجویانی که در مرحله اول موفق به انتخاب واحد نشدند برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيم سال جديد مهر 99: ورودي هاي 96 و ماقبل: شنبه 29 شهريور از 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد ورودي هاي 97 و 98: یکشنبه 30 شهريور از ساعت 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد 

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب ...


 
 

رشته هاي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت گروه علوم انساني:

1

فقه و مباني حقوق اسلامي

كارشناسي ارشد

تمام وقت

2

زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي ارشد

تمام وقت

3

زبان و ادبيات عرب

كارشناسي ارشد

تمام وقت

4

ادبیات تطبیقی

كارشناسي ارشد

تمام وقت

5

فرهنگ و زبانهای باستانی

كارشناسي ارشد

تمام وقت

6

فقه و اصول

كارشناسي ارشد

تمام وقت

7

ادبيات مقاومت

كارشناسي ارشد

تمام وقت

  

رشته هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت

دبيري زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي

تمام وقت

دبيري فرهنگ و معارف اسلامی

كارشناسي

تمام وقت

فقه و مباني حقوق اسلامي

كارشناسي

تمام وقت

علوم قضائي

كارشناسي

تمام وقت

زبان و ادبيات عربی

كارشناسي

 تمام وقت

حقوق

كارشناسی

تمام وقت

دبیری زبان انگلیسی

كارشناسی

تمام وقت

علوم قرآن و حدیث

كارشناسی

تمام وقت

معارف اسلامي

كارشناسي ناپيوسته

تمام وقت

زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي ناپيوسته

تمام وقت

آموزش دینی و عربی

كارشناسي ناپيوسته

تمام وقت

آموزش علوم تجربی

كارشناسي ناپيوسته

تمام وقت

آموزش ابتدایی

كارشناسي ناپيوسته

تمام وقت

آموزش زبان انگلیسی

كارشناسي ناپيوسته

تمام وقت

دبيري زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

دبيري فرهنگ ومعارف اسلامي

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

علوم قضائي

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

فقه و مباني حقوق اسلامي

كارشناسي پيوسته

تمام وقت

 

رشته هاي كارداني واحد جيرفت:

 

علوم تجربی

كارداني ناپيوسته

تمام وقت

تعلیمات ديني و عربي

کاردانی ناپیوسته 

تمام وقت

زبان و ادبيات فارسي

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

آموزش زبان انگلیسی

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

     آموزش و پرورش ابتدایی

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

علوم قضایی

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

تربیت مراکز پیش از دبستان

کاردانی ناپیوسته

تمام وقت

بازگشت