امروز سه_شنبه یازدهم آذر ماهسال یک هزار و سیصدو نود و نه 1399/9/11

پشتیبانی کلاس های آنلاینپشتیبانی کلاس های آنلاین
دانشجویان گرامی : با سلام بدلیل شیوع ویروس کرونا خدمات دانشگاه از روز شنبه 99/9/1 بصورت غیرحضوری خواهد بود.جهت طرح وپیگیری موارد آموزشب,مالی و آموزش مچازی (وادانا) می توانید همه روزه بجز روزهای تعطیل رسمی از ساعت 8 صبح الی 16 با کارشناسان وپشتیبانان مربوطه تماس حاصل فرمائید. - تماس با کارشناسان آموزش (آموزشیار) - تماس با پشتیبانان وادانا تلفن های تماس اداره کل آموزش از ساعت 8 الی 13 : آقای خالصی : 09361378929 خانم بیداریان:09131483360 خانم مالکی: 09133494738

پشتیبانی کلاس های آنلاین

ادامه مطلب ...


 
حسابداري واحد

- پرداخت 223 فقره انواع وام به اعضاء هيات علمي و كاركنان جمعا" به مبلع 616/126/365/14ريال
- پرداخت تعداد 76 فقره وام ضروري به مبلغ 000/050/202ريال
- پرداخت 3 فقره وام خريد خودرو به اعضاء هيات علمي به مبلغ 000/750/195ريال
- پرداخت 95 فقره وام صندوق پس انداز به اعضاء هيات علمي و كاركنان به مبلغ 000/676/606/5ريال
-پرداخت 49 فقره وام بلند مدت شامل(خريد-ساخت-رهن و تعمير )به مبلغ 646/110/542/6ريال
- پرداخت مبلغ 000/000/90ريال بابت افزايش حق عضويت به صندوق مشترك واحدها
- پرداخت مبلغ 000/000/900/1ريال بابت افزايش سپرده صندوق مشترك واحد ها
- پرداخت مبلغ 000/960/354ريال بابت سهميه سرانه به منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامي
-پرداخت مبلغ 400/850/939/1 ريال بابت ساخت پروژه كتابخانه و آمفي تئاتر طبق صورت وضعيت هاي موجود
- پرداخت مبلغ 620/397/128/1ريال بابت صورت وضعيت هاي مسجد
- پرداخت مبلغ 593/221/7ريال بابت كارگاه دانشكده فني
- پرداخت مبلغ 000/470/81 ريال بابت سردرب ساختمان جديد آموزشي
- پرداخت مبلغ 250/642/35 ريال بابت ساخت سرويس هاي بهداشتي مزرعه
- پرداخت مبلغ 000/300/181ريال بابت ديوار مزرعه حضرآباد
- پرداخت مبلغ 000/600/8 ريال بابت تخته سايبان شتر مرغ مزرعه
- پرداخت مبلغ 755/487/511ريال بابت محوطه سازي طرح جامع
- پرداخت مبلغ 500/322/3 ريال بابت حوضچه پرورش ماهي
- پرداخت مبلغ 400/111/398 ريال بابت سايت پاركينگ شماره 2
- پرداخت مبلغ 000/237/90ريال بابت ساخت بوفه سايت جديد
- ذخيره هزينه هاي فرهنگي به مبلغ 000/040/315ريال
- ذخيره هزينه هاي پژوهشي به مبلغ 029/828/166/7 ريال
- خريد يك دستگاه خودرو پرايد 131 به مبلغ 000/800/88ريال
- فروش مركبات مزرعه خضرآباد از طريق مزايده 000/000/020/2ريال
- فروش خرماي مزرعه خضرآباد از طريق مزايده 000/000/170 ريال
- فروش محصولات گلخانه اي واحد مبلغ 000/000/413ريال
- فروش گوسفند دامداري مزرعه حضرآباد 800/816/28ريال
- فروش ماهي از محل پرورش ماهي به مبلغ 000/000/30ريال
- دريافت اجاره بوفه از طريق مزايده به مبلغ 000/410/20ريال
- دريافت اجاره محل از بانك دانشگاه با مجوز سازمان به مبلغ 000/000/36ريال
بازگشت