امروز چهارشنبه دوم مهر ماهسال یک هزار و سیصدو نود و نه 1399/7/2

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامیآخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
اخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به صورت زیر میباشد. مرحله دوم انتخاب واحد نيمسال جديد مهر99، ویژه دانشجویانی که در مرحله اول موفق به انتخاب واحد نشدند برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيم سال جديد مهر 99: ورودي هاي 96 و ماقبل: شنبه 29 شهريور از 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد ورودي هاي 97 و 98: یکشنبه 30 شهريور از ساعت 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد 

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب ...


 
مقدمه:

بدون شک از بدو پیدایش بشر این عنصر خلاق و جویای مقام همواره در جستجوی حل مشکلات و گشودن گره های مسیر رشد و ترقی خود بوده در شرح احوال انسان های غارنشین می خوانیم که این دوران چندان هم پایدار نبوده و پس از مدتی انسان غار نشین به سوی تمدن و زندگی شهرنشینی روی آورده و طبع کنجکاو و ذهن خلاق و جستجوگر او وضع موجود را نمی پسندیده و به دنبال کشف مجهولات با استفاده از معلومات اندوخته خود بوده است.

بر این اساس اگر انسانهای اولیه به وضع موجود روزگار خویش قناعت می کردند, قاعدتاً می بایست امروزه ما هم در عصر حجر و غارنشینی روزگار می گذراندیم.

وقتی که حس کنجکاوی  انسان اولیه منجر به کشف آتش شد دگرگونی قابل توجهی در ساخت ابزار های شکار و سایر موارد در زندگی او رخ داد و هر نوآوری یکی از قابلیت های بالقوه او را بالفعل درآورد. بشر عصر نوسنگی را به انسانی عالم و مترقی تبدیل کرد تا آنجایی که امروزه بشر در عصر انفجار اطلاعات زندگی می کند و به اطلاعات محیرالعقول درسطح کره زمین و در مسافرت های فضایی به سایر کرات دست یافته و کشورهای دارای فناوری پیشرفته بر بال فکر و اندیشه پایان ناپذیر خود سوار شده و حداقل در بعد مادی کشور خود و مردم خود را به قله رفیع تعالی و ترقی رسانده اند.

لذا می طلبد که ما هم «عمر مفید خود را در مسیر مثبت و آگاهی نسبت به فناوری و اطلاعات روز مصرف نموده و ارزان فروشی نکنیم و از گوهر بی بدیل فرصت ها » حداکثر استفاده را بنمائیم.


مهدی شاهرخی ساردو
معاون عمراني دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت
بازگشت