امروز چهارشنبه دوم مهر ماهسال یک هزار و سیصدو نود و نه 1399/7/2

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامیآخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
اخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به صورت زیر میباشد. مرحله دوم انتخاب واحد نيمسال جديد مهر99، ویژه دانشجویانی که در مرحله اول موفق به انتخاب واحد نشدند برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيم سال جديد مهر 99: ورودي هاي 96 و ماقبل: شنبه 29 شهريور از 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد ورودي هاي 97 و 98: یکشنبه 30 شهريور از ساعت 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد 

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب ...


 

وضعيت اراضي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت

رديف

نام زمين (به صورت تجميع) كاربري

مساحت زمين به صورت تجمعي

زير بناي ساختمانهاي احداثي

تعداد بنا

نوع سند

سال واگذاري

محل زمين

داخل محدوده

حوزه استحفاظي

خارج محدوده

1

مجتمع اداري و آموزشي خ دانشجو

27457

9900

9

مالكيت

 

65

*

 

 

2

مجتمع آموزشي خ جهاد

26254

4890

6

در شرف صدور

73

*

 

 

3

مجموعه رفاهي خوابگاه برادران

11387

8500

3

در شرف صدور

73

*

 

 

4

مجموعه رفاهي خوابگاه خواهران بلوار بهشت زهرا(س)

15994

14100

45

مالكيت

75

*

 

 

5

مهمانسراي كرمان

286

812

1

مالكيت

75

*

 

 

6

مدرسه سما خ آزادي

2500

2185

1

مالكيت

74

*

 

 

7

زمين مدرسه ابتدايي

2790

2594

2

مالكيت

78

*

 

 

8

زمين تحصيلاات تكميلي بلوار هليل

2334

450

1

مالكيت

82

*

 

 

9

زمين مجتمع دانشگاهي بلوار شهدا

200000

4852

3

واگذاري

84

*

 

 

10

زمين مزرعه آموزشي و تحقيقاتي دلفارد

60000

300

1

در حال پيگيري

71

 

 

*

11

زمين كشاورزي مزرعه خضرآباد

1000000

3164

5

مالكيت

69

 

 

*

12

زمين كشاورزي جاده سد

25417

--

-

مالكيت

83

 

 

*

13

زمين خريداري از اعضا تعاوني

1422

--

-

واگذاري

84

*

 

 

14

زمين خريداري سما

5/1127

--

-

واگذاري

86

*

 

 

15

زمين خريداري در بلوار هليل

648

--

-

مالكيت

86

*

 

 

16

زمين مهدكودك

451

220

1

مالكيت سما

81

*

 

 

17

زمين جاده دلفارد

1000000

--

-

واگذاري

89

*

 

 

بازگشت