امروز چهارشنبه دوم مهر ماهسال یک هزار و سیصدو نود و نه 1399/7/2

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامیآخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
اخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به صورت زیر میباشد. مرحله دوم انتخاب واحد نيمسال جديد مهر99، ویژه دانشجویانی که در مرحله اول موفق به انتخاب واحد نشدند برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيم سال جديد مهر 99: ورودي هاي 96 و ماقبل: شنبه 29 شهريور از 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد ورودي هاي 97 و 98: یکشنبه 30 شهريور از ساعت 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد 

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب ...


 

رشته هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشكده فني و مهندسي

مهندسي برق- قدرت

كارشناسي

تمام وقت

مهندسی تکنولوژی معماری

كارشناسي ناپيوسته

تمام وقت

برق- کنترل ابزار دقیق

كارشناسي ناپيوسته

تمام وقت

برق گرايش قدرت

كارشناسي ناپيوسته

تمام وقت

رشته هاي كارداني دانشكده ي فني و مهندسي:

حسابداری

کاردانی پیوسته

تمام وقت

كامپیوتر

كارداني پيوسته

تمام وقت

الکترونیک

كارداني پيوسته

تمام وقت

قدرت- الکتروتکنیک

كارداني پيوسته

تمام وقت

نقشه کشی معماری KP

كارداني پيوسته

تمام وقت

ساختمان

کاردانی پیوسته

تمام وقت

تأسیسات

كارداني پيوسته

تمام وقت

مکانیک خودرو

كارداني پيوسته

تمام وقت

نقشه کشی معماری

كارداني ناپيوسته

تمام وقت


بازگشت