امروز سه_شنبه هشتم مهر ماهسال یک هزار و سیصدو نود و نه 1399/7/8

خیر مقدمخیر مقدم
 مقدم تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را به مهد علم و دانش گرامی میداریم.

خیر مقدم

ادامه مطلب ...


 
سرپرست دانشكده: عليرضا جهاني

مديران گروه:

گروه برق: دكتر مرجان توكلي

گروه عمران و معماري: مهندس رضا عباسي

گروه كامپيوتر: مهندس فريبا سلطاني

گروه مكانيك: مهندس مهدي ثباتي


كارشناسان:

زهرا شريفي- كارشناس گروه هاي برق و كامپيوتر

عيسي مشايخي- كارشناس گروه هاي مكانيك و عمران

مهندس علي رشيدي- كارشناس كارگاه هاي آموزشي

بازگشت