امروز چهارشنبه دوم مهر ماهسال یک هزار و سیصدو نود و نه 1399/7/2

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامیآخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
اخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به صورت زیر میباشد. مرحله دوم انتخاب واحد نيمسال جديد مهر99، ویژه دانشجویانی که در مرحله اول موفق به انتخاب واحد نشدند برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيم سال جديد مهر 99: ورودي هاي 96 و ماقبل: شنبه 29 شهريور از 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد ورودي هاي 97 و 98: یکشنبه 30 شهريور از ساعت 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد 

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب ...


 

02    تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمي، مجموعه مقالات كنفرانس هاي علمي و كتاب‌هاي منتشر شده توسط اعضاء هيئت علمي تمام‌وقت به تفكيك گروههاي آموزشي در 5 سال اخير

نام واحد : ....................                                                                                             نام دانشكده: ..........................

رديف

گروه آموزشي

علمي - پژوهشي *

علمي - ترويجي

علمي - مروري

كنفرانس هاي علمي

كتاب ها

 

ISI وخارجي

 

داخلي

بين المللي

ملي

تأليف

ترجمه

 
 

1 

 علوم انساني

29

 

 79

 

 

 2

29 

 24

 

 

2 

 علوم كشاورزي

50

 

 44

 

 

 2

83 

6

1 

 

3 

 علوم پايه

5 

 

 

 

 

10 

3 

 

 

4 

 فني مهندسي

13 

 

 

 

 

 8

2 

 

 
بازگشت