امروز چهارشنبه دوم مهر ماهسال یک هزار و سیصدو نود و نه 1399/7/2

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامیآخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
اخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به صورت زیر میباشد. مرحله دوم انتخاب واحد نيمسال جديد مهر99، ویژه دانشجویانی که در مرحله اول موفق به انتخاب واحد نشدند برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيم سال جديد مهر 99: ورودي هاي 96 و ماقبل: شنبه 29 شهريور از 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد ورودي هاي 97 و 98: یکشنبه 30 شهريور از ساعت 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد 

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب ...


 

رديف

نام واحد

موضوع فعاليت

سال ورود

ثبت اختراع

مجري

شركت-هسته فناور

دوره

تامين اعتبار (ريال)

پرداخت(ريال)

فروش(ريال)

1

برگ سبز هليل رود

تكثير الوئه ورا

10/4/88

-

جابر اقارحيمي

شركت

پيش رشد

000/000/40

000/000/29

000/000/250

2

زيست فناوران سبزواران

تكثير حشرات بيولوژيك

20/4/91

-

صالحه بيگنه

شركت

پيش رشد

000/000/40

---

----

3

تحقيقات گرانول

آزمايشگاه چند منظوره

17/3/91

-

مژگان اسكندري

شركت

رشد

000/000/250

000/000/50

000/000/700

4

دنياي سلامت

توليد روغن از پوست مركبات

9/7/91

-

فاطمه شهدادي

هسته فناور

پيش رشد

000/000/40

---

000/000/150

5

رهپويان بحراسمان

شبيه سازي بازيهاي رانندگي

1/1/94

-

محسن سمندري

هسته فناور

پيش رشد

000/000/40

---

----

6

پژوهش صنعت

توليد برق از آب كشاورزي

1/1/94

-

سيدرضا هاديان

هسته فناور

پيش رشد

000/000/40

---

---

7

سفير جيرفت

ساخت پهپاد

1/1/94

-

حسين كردستاني

 هسته فناور

پيش رشد

000/000/80

000/000/80

---

8

پردازش ارتا

ساخت بازي رايانه اي بومي

1/1/94

-

اسماعيل نيك نفس

هسته فناور

پيش رشد

000/000/40

---

---

9

پالم پيت

فراوري ضايعات نخل

1/1/94

-

جابر اقارحيمي

شركت

پيش رشد

000/000/100

000/000/100

000/000/100

10

هفت شهد

راه اندازي منطقه اقتصادي

1/1/94

-

نصير امير محمدي

شركت

پيش رشد

-----

---

---

11

بيوپلنت

كشت بافت گياهي

1/1/94

-

فاطمه زهرا امير محمدي

هسته فناور

پيش رشد

000/000/40

---

---

12

ديوار سبك سازان ماهر جنوب

مصالح ساختماني سبگك

1/1/94

دارد

منوچهر فرود نيا

شركت

رشد

000/000/240

000/000/40

000/000/500

13

عسل هزار گياه

پرورش و توليد ملكه زنبور عسل

1/1/94

-

عمار كريمي

شركت

رشد

000/000/240

000/000/40

000/000/400

14

مبنا نيروي قمادين

خانه هوشمند

95

 

روح اله بلوچ شهرياري

 

پيش رشد

000/000/80

 

 

15

ايمان سازه 

بسته بندي توت فرنگي

95

 

ايمان خواجه

 

پيش رشد

000/000/80

 

 

16

تيولات سبزواران

توليد تيول

95

 

دكتر علي اكبري

 

پيش رشد

000/000/80

 

 

17

كابل سازان جنوب

توليد هسته كابل انتقال انرژي

95

 

احمد پورجمعه

 

پيش رشد

000/000/80

 

 

18

توسعه گردشگري

توريستي

95

 

دكتر كيان پيشكار

 

پيش رشد

000/000/80

 

 

19

شكوشهد

صنايع غذايي

95

 

دكتر فاطمه شهدادي

 

پيش رشد

000/000/80

 

 

بازگشت