امروز چهارشنبه دوم مهر ماهسال یک هزار و سیصدو نود و نه 1399/7/2

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامیآخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
اخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به صورت زیر میباشد. مرحله دوم انتخاب واحد نيمسال جديد مهر99، ویژه دانشجویانی که در مرحله اول موفق به انتخاب واحد نشدند برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيم سال جديد مهر 99: ورودي هاي 96 و ماقبل: شنبه 29 شهريور از 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد ورودي هاي 97 و 98: یکشنبه 30 شهريور از ساعت 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد 

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب ...


 
منابع درسی امتحان جامع دکتری زراعت ورودی 1397

1-درس فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی

منابع: فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی (تألیف دکتر حیدری شریف آباد)

فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی و امنیت غذایی (دو جلد) تألیف دکتر حیدری شریف آباد

جروه درسی دکتر حیدری شریف آباد

2-درس تغذیه گیاهان زراعی

منابع: گیاه، رشد و نمو (ریشه) تألیف دکتر حیدری شریف آباد

جزوه درسی دکتر حیدری شریف آباد

3-اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

منابع: اکوفیزیولوژی گیاهی (تألیف دکتر زند)

جزوه درسی دکتر مدنی

بازگشت