امروز چهارشنبه دوم مهر ماهسال یک هزار و سیصدو نود و نه 1399/7/2

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامیآخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
اخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد به صورت زیر میباشد. مرحله دوم انتخاب واحد نيمسال جديد مهر99، ویژه دانشجویانی که در مرحله اول موفق به انتخاب واحد نشدند برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيم سال جديد مهر 99: ورودي هاي 96 و ماقبل: شنبه 29 شهريور از 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد ورودي هاي 97 و 98: یکشنبه 30 شهريور از ساعت 8 صبح تا 14 و 10 شب الی 6 صبح روز بعد 

آخرین وضعیت انتخاب واحد طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب ...


 
منابع امتحان جامع دکتری ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت که در تاریخ ۸ تیرماه در کرمان  برگزار می شود

توجه: یک هفته قبل از امتحان با داشتن یک قطعه عکس جهت اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمائید.

قصیده ایوان مدائن از خاقانی- قصیده مادرمی از رودکی- داستان پیر چنگی از مثنوی- داستان شیخ صنعان از منطق الطیر- 50 غزل اول دیوان حافظ- گزیده کشف المحجوب دکتر محمود عابدی- مصباح الهدایه دکتر رنجبر- گزیده تاریخ جهانگشا جوینی از دکتر شعار- فنون بلاغت صناعات ادبی از جلال الدین همایی- معانی بیان دکتر علوی مقدم و دکتر اشرف زاده- دستور زبان فارسی نویسنده دکتر خانلری- سبک شناسی نثر دکتر شمیسا- دفتر سوم مثنوی از دکتر استعلامی- مبانی عرفان و تصوف دکتر حسینی بیات- قواعد صرف و نحو مطالب ارائه شده توسط استاد دکتر اسلامی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
بازگشت